donderdag 17 oktober 2013

COLUMN #2 _ DEUREN EN RAMEN
“Er is geen gevaar voor de volksgezondheid!
Toch wordt het de bevolking aangeraden
deuren en ramen dicht te houden!"

Als je deze geruststellende regeringsmededeling hoort dan kan je er van overtuigd zijn dat er iets heel ernstigs aan de hand is.
Sidder en beef dan.
Stapel have en goed op een handkar.
En vlucht!!
Waarschijnlijk is er dan ergens in de buurt een atoomcentrale ontploft, is uit een naburige chemische fabriek een enorme gifwolk ontsnapt die in jouw richting afdrijft, is er een industriële hoeveelheid zware metalen in het drinkwater geloosd of is er een boorplatform op drift in de Golf van Mexico…

Je kunt je daarentegen veilig voelen wanneer rampen “vóóraf” en “door de Overheid” worden aangekondigd.
Want dat soort rampen blijken meestal fake.

Als er voor morgen algemeen meteo-alarm wordt afgekondigd, als historische sneeuwhoeveelheden en een nieuw gigantisch ijzeldrama (met lange ij!!) worden voorspeld, dan is de kans groot dat je morgenmiddag op een terrasje zult kunnen aperitieven…
Als gewaarschuwd wordt voor het gevaar van een verkeersinfarct omdat de spoorwegmannen staken voor een betere “train de vie”, duik dan met een gerust hart de ochtendfile in: nooit eerder zal je vlotter naar Brussel hebben gereden.
Als het spookbeeld van een wereldwijde pandemie wordt opgeroepen, als tonnen duur vaccin worden aangevoerd, opgeslagen, uitgedeeld en toegediend, dan weet je het: die voorspelde Mexicaanse griepvariant zal niet meer schade toebrengen dan het: traditionele Belgische griepje. Een paar snottebellen en een onschuldig kuchje…

Nu moet elk weldenkend mens toch gaan twijfelen aan al die officiële onheilsboodschappen…
Onheilsmeldingen die, zo denk ik, hun oorsprong vinden in het feit dat onze Leiders nu eenmaal daadkracht moeten tonen.
Tot nut van het algemeen moeten ze vooruitzien en optreden, ze moeten maatregelen nemen, reglementeren, decreteren en vooral: ze moeten verbieden.
De geschiedenis leert ons dat telkens wanneer het Volk belaagd wordt door bedreigingen die het vermogen van zijn Leiders te boven gaan, dat deze Leiders kiezen voor een eenvoudig afleidingsmanoeuvre.
De remedie is dan: verdoezel de echte problemen die je toch niet de baas kan.
En wijs voor alle onheil een zwakke en dùs gemakkelijk te overwinnen vijand aan.
Isoleer hem.
Discrimineer hem.
Pest hem het bloed van onder de nagels.
Verneder hem.
Rook hem uit.
Jaag hem op.
Ausradieren!!
Dat had, zoals geweten, ook de heer Adolf H. heel goed begrepen…

Recent Engels onderzoek wijst uit dat wie een dagje in Oxford rondloopt, door de uitstoot van het verkeer en industrie, evenveel schadelijke stoffen inhaleert als bij het roken van 61,4 sigaretten.
Eénenzestig!
Komma 4!!
Maar je kunt als overheid toch niet alle dieselwagens van de weg halen.
Je kunt toch de fabrieken niet sluiten.
Je kunt de aanvoer van fijn woestijnzand of de aswolk ingevolge de uitbarsting van de Reuteneutemepreut-vulkaan toch niet voorkomen.
Richt daarom je pijlen op een dwaze, weerloze klasse van untermenschen…
De rokers bijvoorbeeld…
Nu ga je mij niet horen beweren dat roken niet schadelijk zou zijn voor de eigen gezondheid.
Maar het bijkomende gevaar van meeroken in deze overbezoedelde wereld en de hysterische waanzin die in de strijd daartegen wordt ontplooid?
Kom nou zeg..…
Het zijn gelukkige, simpele mensen die daar in geloven.
Onmachtige leiders reiken simpele oplossingen aan voor simpele mensen.

Verwacht van dergelijke simpele mensen dan ook geen meedogen voor het paar honderdduizend inwoners van Hiroshima en Nagasaki die in augustus 1945 tot een historische paddenstoelwolk werden verdampt.
Ze zullen met overtuiging roepen: 
“Domme Jappen!!” “Ze hadden deuren en ramen maar moeten gesloten houden!”


rik tulkens
(Uit "Blessuretijd", cabaretprogramma 2010)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten